Blog
Danh mục
Sự kiện hội thảo trực tuyến
Bắt đầu cùng KikiLogin
Danh sách tính năng
Phản hồi khách hàng
Chương trình khuyến mãi
Tính năng mới
Dự án thực tế
Dùng thử miễn phí
Founder KikiLogin
Kevin Ngo
Founder KikiLogin

Thông báo nâng cấp hệ thống ngày 02/11/2022

Thông báo: KikiLogin nâng cấp hệ thống, cập nhật tính năng KikiLogin Automation 4.0. Thời gian cập nhật dự kiến: từ 2:00 – 5:00 AM (GMT+7) vào ngày 02/11/2022. Trong khoảng thời gian này hệ thống có thể bị gián đoạn, quý khách hàng lưu ý sắp xếp thời gian làm việc để tránh bị ảnh hưởng.

Lần cập nhật này có gì mới:

  • Xóa bỏ phiên bản cũ, KikiLogin sẽ cập nhật phiên bản mới cho toàn bộ khách hàng.
  • Kho kịch bản được xây dựng mới hoàn toàn vô cùng đa dạng thay thế hoàn toàn kịch bản cũ. Đội ngũ support 24/7 của KikiLogin sẽ hỗ trợ khách hàng tùy chỉnh kịch bản theo yêu cầu
  • Tính năng Alpha Touch Point – Điểm chạm Alpha được nâng cấp

Các tính năng nổi bật trong KikiLogin Automation

  • Upload ảnh
  • Cho phép sử dụng biến
  • Điều kiện if-else
  • Sử dụng vòng lặp
  • Thêm các thao tác dữ liệu
  • Cho phép gỡ lỗi trong khi xây dựng kịch bản giúp việc chạy thử kịch bản tiện lợi và dễ quản lý hơn

Lưu ý: Sau khi hoàn tất cập nhật, KikiLogin sẽ xóa toàn bộ kịch bản đang có hiện tại của người dùng và hỗ trợ xây dựng kịch bản mới tối ưu hơn.

Hành động thôi – Tham gia kết nối cùng chúng tôi tại:

Tìm hiểu cách ngăn chặn các lệnh cấm tài khoản, thoát khỏi các hạn chế của các thiết bị vật lý với KikiLogin và mở rộng quy mô doanh nghiệp của bạn một cách dễ dàng.

Liên hệ với chúng tôi