Blog
Danh mục
Sự kiện hội thảo trực tuyến
Bắt đầu cùng KikiLogin
Danh sách tính năng
Phản hồi khách hàng
Chương trình khuyến mãi
Tính năng mới
Dự án thực tế
Dùng thử miễn phí

Chính sách thanh toán và hoàn trả

Phương thức thanh toán và cung cấp dịch vụ Bạn có thể thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng tại phần “Trung tâm thanh toán” trong bảng điều kiển. Hệ thống sẽ gửi email thông báo sau khi nhận được thanh toán của bạn, thường là 3-5 phút sau khi nhận được thanh toán thành công. KikiLogin được dùng thử miễn phí 3 ngày và +7 ngày dùng thử miễn phí khi được kích hoạt từ nhóm Hỗ trợ qua live chát.

Hình thức hoàn tiền:

Vì KikiLogin cung cấp 3 ngày dùng thử miễn phí và +7 ngày dùng thử miễn phí khi được kích hoạt từ nhóm hỗ trợ, nên không có khoản hoàn trả nào cho dịch vụ sau khi thanh toán.

Contact

KIKI SOFTWARE., LTD

Facebook support: https://fb.com/Kikisoftware Telegram support: https://t.me/kikilogincommunity Updated: 26th September, 2021