Start free-trial

CONTACT US

We are here to help you in English, Russian, Chinese and Vietnamese. Fill in the form below and we will be in touch! Тех. поддержка доступна на русском. 支持中文客服。Chúng tôi hỗ trợ chăm sóc khách hàng bằng tiếng tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung và tiếng Việt.

  Tên của bạn*
  Email*
  Điện thoại*
  Lời nhắn*
  Tìm hiểu thêm
  Nhiều tài khoản
  Tự động hóa
  Quản lý đội nhóm

  Frequently asked questions about KikiLogin?

  1. KikiLogin là gì?

  Bạn hiện có thể thanh toán bằng đồng euro từ bất kỳ tài khoản nào, bao gồm cả tài khoản không phải đồng euro, theo quy tắc trao đổi tiền tệ của nhà cung cấp của bạn. Nếu bạn thanh toán qua PayPal thì theo các điều khoản & điều kiện của PayPal, phí chuyển đổi và tỷ giá của họ sẽ được sử dụng / áp dụng. Ngoài ra, bạn có thể thanh toán qua thẻ tín dụng. Nhà phát hành thẻ của bạn có thể áp dụng tỷ giá hối đoái và phí của riêng họ.

  2. Làm thế nào để bắt đầu sử dụng KikiLogin?

  Tiếp thị liên kết là một trong những trường hợp sử dụng phổ biến nhất của chúng tôi. Nó liên quan đến việc quảng bá các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba cho đối tượng mà bạn thu hút, sau đó kiếm hoa hồng hoặc phí liên kết mỗi khi ai đó mua hàng thông qua hoạt động tiếp thị của bạn.

  Về lý thuyết, điều này làm cho nó có khả năng mở rộng cực kỳ cao, vì bạn không bị giới hạn bởi các nguồn lực sản xuất của riêng mình để mở rộng cung cấp.

  3. Các lợi ích KikiLogin mang lại?

  Tiếp thị liên kết là một trong những trường hợp sử dụng phổ biến nhất của chúng tôi. Nó liên quan đến việc quảng bá các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba cho đối tượng mà bạn thu hút, sau đó kiếm hoa hồng hoặc phí liên kết mỗi khi ai đó mua hàng thông qua hoạt động tiếp thị của bạn.

  Về lý thuyết, điều này làm cho nó có khả năng mở rộng cực kỳ cao, vì bạn không bị giới hạn bởi các nguồn lực sản xuất của riêng mình để mở rộng cung cấp.

  4. Cộng đồng hỗ trợ người dùng chính thức của KikiLogin?

  Tiếp thị liên kết là một trong những trường hợp sử dụng phổ biến nhất của chúng tôi. Nó liên quan đến việc quảng bá các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba cho đối tượng mà bạn thu hút, sau đó kiếm hoa hồng hoặc phí liên kết mỗi khi ai đó mua hàng thông qua hoạt động tiếp thị của bạn.

  Về lý thuyết, điều này làm cho nó có khả năng mở rộng cực kỳ cao, vì bạn không bị giới hạn bởi các nguồn lực sản xuất của riêng mình để mở rộng cung cấp.

  5. Các dự án thực tế & hỗ trợ cộng đồng của KikiLogin?

  Tiếp thị liên kết là một trong những trường hợp sử dụng phổ biến nhất của chúng tôi. Nó liên quan đến việc quảng bá các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba cho đối tượng mà bạn thu hút, sau đó kiếm hoa hồng hoặc phí liên kết mỗi khi ai đó mua hàng thông qua hoạt động tiếp thị của bạn.

  Về lý thuyết, điều này làm cho nó có khả năng mở rộng cực kỳ cao, vì bạn không bị giới hạn bởi các nguồn lực sản xuất của riêng mình để mở rộng cung cấp.